Hỗ trợ trực tuyến

Mr Quý:0938 035 786

Ms Hương:0918 137 492

Kinh doanh 1:028-62806068

Kinh doanh 2:028-36402536

Email:sales.maikhoadat@gmail.com

Email:huong.maikhoadat@gmail.com

Phụ Kiện Hàn-Black Welded Fittings

 • CO THÉP 90° (ELBOW 90°)

  CO THÉP 90° (ELBOW 90°)

  CO THÉP 90° (ELBOW 90°)
  Đặc tính kỹ thuật

  Co Thép  90°

  Chất Liệu : Thép Đúc

  Tiêu Chuẩn : ASTM-A234 WPB ANSI B16.9 

  Kích Thước : DN 15 – DN 1000 mm

  Áp suất làm việc : 40kg/cm

  Dùng cho các ngành cấp thoát nước , hệ thống PCCC…

   

  Elbows 90°

  Marterial : Steel

  Standard : ASTM-A234 WPB ANSI B16.9 

  Size Range : DN 15 – DN 1000 mm

  Pressure rating: 40kg/cm

  Use for the water supply sector, fire protection system ...

 • CO THÉP 45° (ELBOW 45°)

  CO THÉP 45° (ELBOW 45°)

  CO THÉP 45° (ELBOW 45°)
  Đặc tính kỹ thuật

  Co Thép 45°

  Chất Liệu : Thép Đúc

  Tiêu Chuẩn: ASTM-A234 WPB ANSI B16.9 

  Kích Thước : DN 15 – DN 1000 mm

  Áp suất làm việc: 40kg/cm

  Dùng cho các ngành cấp thoát nước , hệ thống PCCC…

   

  Elbows 45°

  Marterial : Steel

  Standard : ASTM-A234 WPB ANSI B16.9 

  Size Range : DN 15 – DN 1000 mm

  Pressure rating: 40kg/cm

  Use for the water supply sector, fire protection system ...

 • TÊ ĐỀU HÀN (WELDING TEE)

  TÊ ĐỀU HÀN (WELDING TEE)

  TÊ ĐỀU HÀN (WELDING TEE)
  Đặc tính kỹ thuật

  Tê Thép Đều

  Chất Liệu : Thép Đúc

  Tiêu chuẩn : ASTM- A234

  Kích Thước: DN 15 – DN 1000 mm

  Áp suất làm việc: 40kg/cm

  Dùng cho các ngành cấp thoát nước , hệ thống PCCC…

   

  Welding Tee

  Marterial : Steel

  Standard : ASTM- A234

  Size Range : DN 15 – DN 1000 mm

  Pressure rating: 40kg/cm

  Use for the water supply sector, fire protection system ...

 • TÊ GIẢM HÀN (WELDING REDUCING TEE)

  TÊ GIẢM HÀN (WELDING REDUCING TEE)

  TÊ GIẢM HÀN (WELDING REDUCING TEE)
  Đặc tính kỹ thuật

  Tê Thép Giảm

  Chất Liệu : Thép Đúc

  Tiêu Chuẩn: ASTM- A234

  Kích Thước: DN 15 – DN 1000 mm

  Áp suất làm việc: 40kg/cm

  Dùng cho các ngành cấp thoát nước , hệ thống PCCC…

   

  Welding Reducing Tee

  Marterial : Steel

  Standard : ASTM- A234

  Size Range : DN 15 – DN 1000 mm

  Pressure rating: 40kg/cm

  Use for the water supply sector, fire protection system ..

 • BẦU THÉP HÀN ĐỒNG TÂM (WELDING REDUCER)

  BẦU THÉP HÀN ĐỒNG TÂM (WELDING REDUCER)

  BẦU THÉP HÀN ĐỒNG TÂM (WELDING REDUCER)
  Đặc tính kỹ thuật

  Côn Thép Hàn Đồng Tâm

  Chất Liệu : Thép Đúc

  Tiêu Chuẩn: ASTM- A234

  Kích Thước : DN 20 – DN 1000 mm

  Áp suất làm việc: 40kg/cm

  Dùng cho các ngành cấp thoát nước , hệ thống PCCC…

   

  Welding Reducer

  Marterial : Steel

  Standard : ASTM- A234

  Size Range : DN 20 – DN 1000 mm

  Pressure rating: 40kg/cm

  Use for the water supply sector, fire protection system ...

   

 • BẦU HÀN LỆCH TÂM (WELDING ECCENTRIC REDUCER)

  BẦU HÀN LỆCH TÂM (WELDING ECCENTRIC REDUCER)

  BẦU HÀN LỆCH TÂM (WELDING ECCENTRIC REDUCER)
  Đặc tính kỹ thuật

  Côn Thép Hàn Lệch Tâm

  Chất Liệu : Thép Đúc

  Tiêu Chuẩn: ASTM- A234

  Kích Thước: DN 20 – DN 1000 mm

  Áp suất làm việc: 40kg/cm

  Dùng cho các ngành cấp thoát nước , hệ thống PCCC…

   

  Welding Eccentric Reducer

  Marterial : Steel

  Standard : ASTM- A234

  Size Range : DN 20 – DN 1000 mm

  Pressure rating: 40kg/cm

  Use for the water supply sector, fire protection system ...

 • RẮC CO HÀN (WELDING SPRINKLE THREADED)

  RẮC CO HÀN (WELDING SPRINKLE THREADED)

  RẮC CO HÀN (WELDING SPRINKLE THREADED)
  Đặc tính kỹ thuật

  Rắc Co Hàn

  Chất Liệu : Thép Đúc

  Tiêu Chuẩn : ASTM- A234, ANSI

  Kích Thước – Size Range : DN 20 – DN 1000 mm

  Áp suất làm việc - Pressure rating: 40kg/cm

  Dùng cho các ngành cấp thoát nước , hệ thống PCCC…

   

  Welding Sprinkle Threaded

  Marterial : Steel

  Standard : ASTM- A234, ANSI

  Size Range : DN 20 – DN 1000 mm

  Pressure rating: 40kg/cm

  Use for the water supply sector, fire protection system ...

   

 • MĂNG SÔNG HÀN (WELDING SLEEVES)

  MĂNG SÔNG HÀN (WELDING SLEEVES)

  MĂNG SÔNG HÀN (WELDING SLEEVES)
  Đặc tính kỹ thuật

  Măng Sông Hàn

  Chất Liệu : Thép Đúc

  Tiêu Chuẩn: ASTM- A234, ANSI

  Kích Thước: DN 15 – DN 1000 mm

  Áp suất làm việc: 40kg/cm

  Dùng cho các ngành cấp thoát nước , hệ thống PCCC…

   

  Welding Sleeves

  Marterial : Steel

  Standard : ASTM- A234, ANSI

  Size Range : DN 15 – DN 1000 mm

  Pressure rating: 40kg/cm

  Use for the water supply sector, fire protection system ...

 • CHÉN HÀN (CAPS)

  CHÉN HÀN (CAPS)

  CHÉN HÀN (CAPS)
  Đặc tính kỹ thuật

  Chén Hàn

  Chất Liệu : Thép Đúc

  Tiêu Chuẩn : ASTM- A234

  Kích Thước: DN 20 – DN 1000 mm

  Áp suất làm việc: 40kg/cm

  Dùng cho các ngành cấp thoát nước , hệ thống PCCC…

   

  Caps

  Material: Steel

  Standard : ASTM- A234

  Size Range : DN 20 – DN 1000 mm

  Pressure rating: 40kg/cm

  Use for the water supply sector, fire protection system ...

 • CÔN GIẢM HÀN

  CÔN GIẢM HÀN

  CÔN GIẢM HÀN
  Đặc tính kỹ thuật